mindfulness in therapie, coaching en trainingen

Onderzoek naar terugvalpreventie bij depressie

Susan Haerbroek
10 september 2010

Het UMC St Radboud in Nijmegen zoekt deelnemers voor een grootschalig onderzoek naar het effect van MBCT bij terugkerende depressies.
De onderstaande tekst is een oproep van de onderzoekers die in totaal 400 deelnemers willen.

image

Het UMC St Radboud in Nijmegen werkt samen met 12 andere academische ziekenhuizen en ggz-instellingen aan een onderzoek naar het voorkómen van terugval bij depressie. Het gebruik van antidepressieve medicatie wordt vergeleken met de recent ontwikkelde cursus mindfulness-based cognitieve therapie, en de combinatie van die twee behandelvormen.

MOMENT onderzoek: Onderzoek naar het voorkómen van terugval bij depressie

Mindfulness Based Cognitieve Therapie (MBCT) is een nieuwe behandelmethode waarin mensen meditatieoefeningen aanleren en zich tevens bewust leren worden van de invloed van negatieve gedachten (cognitieve therapie). MBCT is een groepstraining die bestaat uit 8 sessies van 2,5 uur en een stiltedag. Door middel van de meditatieoefeningen leren de deelnemers om een andere houding aan te nemen ten opzichte van negatieve ervaringen, zoals depressieve en angstige gevoelens of negatieve gedachten. Eerder onderzoek bij mensen met terugkerende depressies wijst erop dat MBCT, net als antidepressieve medicatie, bij een aanzienlijk deel van de patiënten een terugval kan voorkomen.

Het MOMENT onderzoek
De afdeling Psychiatrie van het UMC St Radboud in Nijmegen doet onderzoek naar MBCT onder leiding van Prof. Dr. Anne Speckens. In het MOMENT onderzoek wordt het effect van MBCT vergeleken met dat van de meest gebruikelijke behandeling bij terugkerende depressies, namelijk antidepressieve medicatie, en met de combinatie van die twee behandelingen. Het is een landelijk onderzoek waar 12 academisch medische centra en GGZ instellingen in Nederland aan deelnemen.

De vragen die we willen beantwoorden zijn:
a) “Is MBCT een waardevolle aanvulling op het gebruik van antidepressieve medicatie”
b) “Kunnen patiënten die MBCT hebben gevolgd hun antidepressieve medicatie afbouwen?”
De deelnemers worden een jaar lang gevolgd waarbij wordt bekeken of zij een terugval krijgen of niet.

Wie komen voor het onderzoek in aanmerking?
• Personen die in het verleden drie of meer keer een depressie hebben gehad,
• Op dit moment niet meer depressief zijn, en
• Wel nog steeds antidepressieve medicatie gebruiken.

Deelnemers gezocht!
We hopen dat er in totaal 400 deelnemers zullen meedoen. We zijn dus op zoek naar deelnemers! Huisartsen, psychiaters, psychologen en andere behandelaren die bovenstaande patiënten in hun praktijk hebben, zouden we willen aanmoedigen om mogelijk geïnteresseerde deelnemers door te verwijzen naar het onderzoek. Voor deze groep patiënten kan deelname aan het MOMENT onderzoek zinvol zijn in het kader van terugvalpreventie. Daarnaast levert het een waardevolle bijdrage aan de wetenschappelijke kennis over de mogelijke behandelmethoden bij depressie.
Meer informatie?
Kijk op http://www.moment-onderzoek.nl of neem contact op met de coördinator van deze studie, Mw. M. Huijbers (024-3668007 of ) van het UMC St Radboud in Nijmegen.

Er zijn nog geen reacties op dit artikel.

 

Als je wilt reageren op dit artikel, vul dan het onderstaande formulier in. Om ongewenste mail/spam tegen te gaan worden reacties niet automatisch geplaatst. Ze worden dus eerst even bekeken en verschijnen pas op een later tijdstip in het weblog.

Uw naam

Uw mailadres

Uw reactie

laat mij weten als iemand hierop reageert

onthoud mij

vul deze gegevens ook in: