mindfulness in therapie, coaching en trainingen

De GGZ en verkiezingsprogramma’s

Wout van het Hout, 6 juni 2010

Op 9 juni zijn de verkiezingen. Als je in de (g)gz werkt dan is het goed om naar het onderdeel 'zorg' in de verkiezingsprogramma's te kijken.

De SP heeft het beste met de zorg voor:
- geen eigen risico
- geen marktwerking
- inkomensafhankelijke premie
- basispakket behouden
- geen bezuinigingen AWBZ

Vrijwel alle andere partijen willen eigen risico verhogen, marktwerking uitbreiden, het basispakket verkleinen en bezuinigen op de AWBZ. (Bron: De Telegraaf, zaterdag 5 juni, pag. T15)

Kortom: als je naar de ontwikkelingen in de (geestelijke) gezondheidszorg kijkt in de afgelopen jaren en daar niet zo tevreden over bent is het wellicht een goed plan om op de SP te stemmen.

Stop de marktwerking
De marktwerking leidt tot nodeloze concurrentie tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars en hopeloze bureaucratie voor zorgverleners. Marktwerking botst met de bezieling van medewerkers en is funest voor hun motivatie. Zorgverleners willen af van de managerscultuur, waarin zij worden afgerekend op cijfers. Ze willen meer ruimte voor de eigen professionaliteit, om mensen in geestelijke nood te helpen.
Uit: http://www.sp.nl/zorg/

image

Per 1 januari 2008 is een groot deel van de GGZ zorg van de AWBZ overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet. De overheveling ging gepaard met de invoering van diagnose behandeling combinaties (dbc's) en marktwerking. Binnen de GGZ bestond grote weerstand tegen de invoering. Men verwachtte veel problemen en die verwachting lijkt te worden bewaarheid.

Momenteel regent het klachten van medewerkers over de enorme bureaucratie, over acute financieringsproblemen en dreigende tekorten. Daarom is de actiegroep Zorg geen Markt, in samenwerking met het Wetenschappelijk bureau van de SP, een grootscheepse enquête gestart onder de medewerkers.

De resultaten van de enquête, waaraan maar liefst 5400 medewerkers in de GGZ deelnamen, werden bekend gemaakt op de manifestatie 'De GGZ spreekt' op 25 oktober in Amersfoort. Het rapport werd daar aan minister Klink overhandigd.

Uit de enquête blijkt dat negen van de tien zorgverleners in de GGZ vindt dat de werkdruk te hoog is en de kwaliteit van de zorg te laag. Twee van de drie zorgverleners zijn ruim 20 procent van hun tijd kwijt aan bureaucratie, wat ten koste gaat van de zorg. De werkdruk is enorm toegenomen en de zorg wordt hierdoor niet goedkoper, maar juist duurder. Meer dan 70 procent vindt de vermarkting van de GGZ een slecht idee en slechts 2 procent wil op dezelfde voet verder met marktwerking.
Uit: http://www.sp.nl/zorg/dossier/79/onderzoek_naar_marktwerking_ggz.html

Er zijn nog geen reacties op dit artikel.

 

Als je wilt reageren op dit artikel, vul dan het onderstaande formulier in. Om ongewenste mail/spam tegen te gaan worden reacties niet automatisch geplaatst. Ze worden dus eerst even bekeken en verschijnen pas op een later tijdstip in het weblog.

Uw naam

Uw mailadres

Uw reactie

laat mij weten als iemand hierop reageert

onthoud mij

vul deze gegevens ook in: